Duyurular
Yapılan asansör revizyonları sonrası B ve C bloklardaki; Sedir 1, Sedir 2, Sarıçam sağ, Sarıçam sol, Ladin 1, Ladin 2, Köknar 1 ve Köknar 2 asansörlerimize yetkili Royal Cert Asansör Denetleme firması tarafından 2016 yılı “kullanıma uygun” yeşil etiketlerin verilmesi, 14 Nisan 2016 günü yapılan muayene sonrası uygun görüldü. Etiketler ve asansör kimlik numaraları söz konusu asansörlerimizin içine asıldı.